Garancija i servis

Garancija

Garancija na sve mobilne telefone iznosi 12 meseci i ona se daje krajnjem korisniku, odnosno kupcu mobilnog telefona. Sva prava na Garanciju kupac ostvaruje direktno preko prodavca, odnosno internet prodavnice Mobilni-Shop. Kako bi ostvario pravo na Garanciju, neophodno je da kupac pošalje na adresu Mobilni-Shop telefon sa svom dodatnom opremom i pakovanjem koje je dobio prilikom kupovine. Sve ovo zbog eventualne zamene telefona ukoliko se odgovarajući nedostatak ne otkloni u roku od 45 dana.

Garancija ne obuhvata oštećenja nastala prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja nastala zbog nepravilnog održavanja, korišćenja neodgovarajuće dodatne opreme, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja nastala zbog varijacije napona električne energije, udara groma,oštećenja nastala usled izlaganja uredjaja uticaja, vatre, vode, vlage, sunca i sličnog.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:
Ako se Kupac nije pridržavao upustva za upotrebu ili se nestručno i nebrižljivo postupao sa uredjajem.
Ako je uredjaj servisiralo neovlašćeno lice, odnosno ukoliko je oštećena kontrolana nalepnica na proizvodu.

Servis

Mobilni-Shop se obavezuje da će u roku od 45 dana otkloniti nedostatke telefona koji su obuhvaćeni garancijom, odnosno da će se u ovlašćenom servisu izvršiti potrebno servisiranje i telefon vratiti kupcu.

Ovlašćeni servis internet prodavnice Mobilni-Shop je

CVET servis, Obrenovićeva bb, Podzemni prolaz lok. D10, Niš

Powered By Mobilni-Shop.com © 2010.